HÜQUQ BİR GÜN HƏR KƏSƏ LAZIM OLUR!

Şirkətin sənədlərinin hüquqi analizi

Şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı müqavilələrin və başqa əlaqəli sənədlərin hüquqi analizi və müqavilələrin spesifik sahələr üzrə tərtib edilməsi, həmçinin bu istiqamətdə zəruri məsləhətlərin verilməsi

Şirkət müqavilələrinin ekspertizası və hazırlanması

Müqavilələrə dair təkliflərin şirkət rəhbərliyi ilə fəaliyyət növünə uyğunluğunu müzakirə edərək zəruri olan müddəaların şirkətin müqavilələrinə tətbiqinin təmin edilməsi

Yeni müqavilə formasının hazırlanması

Şirkətin digər sənədlərinin və yazışmalarının yeni müqavilə formasına uyğunlaşdırılması

Eyni zamanda şirkətin özünün tərəfdaşlara təqdim edəcəyi və tərəfdaşlardan təklif ediləcək müqavilə layihələrinin ölkə qanunvericiliyinə uyğunluğunun yoxlanılması

Şirkət üçün sorğuların təmin edilməsi

Şirkətə fəaliyyəti üzrə lazım olan məlumatların dövlət qurumlarından, habelə publik hüquqi şəxslərdən, rezident və qeyri-rezident özəl şirkətlərdən, rezident və qeyri-rezident banklardan və bank olmayan kredit təşkilatlarından sorğular vasitəsilə əldə edilməsinin təmin edilməsi

Şirkətə alqı-satqı və icarə işlərində hüquqi dəstək

Daşınar və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı hüquqi müşayətin təmin edilməsi

Daşınar və daşınmaz əmlakın icarəyə götürülməsində hüquq xidməti

İcarəyə və ya subicarəyə verilmə işində hüquqi dəstək

Yerli və xarici şirkətlər, onların yerli və xarici filial və nümayəndəlikləri ilə bağlı tam hüquqi dəstək

Şirkətin ölkə daxilində və xaricində fəaliyyət göstərən filial və nümayəndəliklərinə hüquqi dəstəyin göstərilməsi

Ayrıca hüquqi şəxs statusunda olub  tabe olan şirkətlərin fəaliyyətinin tənzimlənməsində hüquqi dəstəyin təmin edilməsi

Xaricdə fəaliyyət göstərən filial və nümayəndəliklərin, eləcə də ayrıca hüquqi şəxs statusunda olan tabe şirkətlərin fəaliyyət göstərdikləri ölkənin qanunvericiliyinə dair hüquqi məsləhətlərin verilməsi

Zəruri olduqda xarici ölkə qanunvericiliyinə dair yazılı rəyin hazırlanması

Şirkətin qanunvericiliklə bağlı mütəmadi məlumatlandırılması

Şirkətin məsul əməkdaşlarının şifahi və ya yazılı sorğuları əsasında ölkə qanunvericiliyinə dair məlumatlandırılması

Şirkətin qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklərlə bağlı mütəmadi xəbərdar edilməsi

Maliyyə, audit, vergi və mühasibatlıq xidmətinin göstərilməsi

Şirkətin mühasibat uçotunun qurulması

Sosial sığorta və statistik hesabatların aylıq, rüblük və illik hazırlanması və göndərilməsi

Vergi və mühasibat uçotuna dair konsultasiyalar

Vergi uçotunun hazırlanması və vergi xidmətinə təqdim edilməsi

Vergi uçotu ilə bağlı konsultasiyaların həyata keçirilməsi

Maliyyə, mühasibatlıq sənədlərinin və hesabatlarının auditinin həyata keçirilməsi  

HR xidmətlərinin həyata keçrilməsi

Şirkət əməkdaşlarının işə qəbulu müsabiqəsinin hazırlanması və keçirilməsi prosesində iştirak etmək 

CV-lərin araşdırılması və rəy verilməsi

İşə qəbul və işdən azad edilmə ilə bağlı hüquqi prosedurların həyata keçirilməsi

Məzuniyyət və ezamiyyət prosesi ilə bağlı sənədləşmələrin aparılması

Əmək münasibətlərinin əmək qanunvericiliyi ilə tənzimlənməsinə nəzarət etmək

Sənədlərin qanunauyğunluğunun yoxlanılması    

Yerli və xarici şirkətlərin ölkə daxilində və xaricdə vəkillə təmin edilməsi

Şirkətin ölkə daxilində və xaricində fəaliyyət göstərən filial və nümayəndəliklərinin vəkil dəstəyi ilə təmin edilməsi

Şirkətə hüquqi şəxs statusunda olub tabe olan şirkətlərin ölkə daxilində və xaricində vəkil dəstəyi ilə təmin edilməsi

Şirkətə illik tam hüquqi xidmət paketi

Şirkətin sənədlərinin hüquqi analizi

Şirkət müqavilələrinin ekspertizası və hazırlanması

Şirkətə alqı-satqı və icarə işlərində hüquqi dəstək

Yerli və xarici şirkətlər, onların yerli və xarici filial və nümayəndəlikləri ilə bağlı tam hüquqi dəstək

Şirkətin qanunvericiliklə bağlı mütəmadi məlumatlandırılması

Maliyyə, audit, vergi və mühasibatlıq xidmətinin göstərilməsi

HR xidmətlərinin həyata keçrilməsi

Yerli və xarici şirkətlərin ölkə daxilində və xaricdə vəkillə təmin edilməsi

Qeyd: Xidmətlər siyahısı azaldıla və ya əlavə oluna bilər.